Verkiezingen 2018

Onze kandidaten

Leeftijd: 45 jaar
Beroep: Burgemeester
Hobby’s: Lopen, fietsen, wandelen, supporteren voor BCTO, tuinieren en vooral genieten van Overijse samen met Luk, Ferre Klara en Briek
Politieke carrière: Sinds 1998 actief voor Overijse2002 (JOP), sinds 2000 gemeenteraadslid, 11 jaar OCMW voorzitter, meer dan 1 jaar burgemeester

Een Groen en Vlaams Overijse waar iedereen zich thuis voelt, waar zorg en veiligheid centraal staan. Gedragen door een netwerk van verenigingen en vrijwilligers met een permanente open dialoog tussen burgers en beleid.


Leeftijd: 57 jaar

Beroep: Schepen

Hobby’s: Wandelen en genieten van het landschap, reizen liefst Griekenland, lezen van allerlei non-fictie en natuurlijk een terrasje met familie en vrienden

Politieke carrière: 1ste keer kandidaat gemeenteraadsverkiezingen in 1982. 6 jaar OCMW-raadslid. 6 jaar gemeenteraadslid en fractievoorzitter. Sinds januari 2013 eerste schepen. Medeoprichter van Overijse 2002. Nationale politieke voorkeur respectievelijk Volksunie en N-VA

O V E R I J S E

Leeftijd: 62 jaar
Beroep: Business Manager
Hobby’s:
Zanger van The Cast, regisseren van toneel, een goede film meenemen , genieten van de kleinkinderen, vrijwilliger in verschillende verenigingen.
Politieke carrière: Sinds ’94 aan de wieg van Overijse 2002 en voorzitter van ’95 tot 2000. Sinds 2000 gemeenteraadslid en 12 jaar schepen

Een betrokken Overijse : verder inzetten op inspraak, informatie en spreekrecht. Altijd luisterend en aanwezig onder de mensen.

Leeftijd: 43 jaar
Beroep: Leerkracht
Hobby’s: Basket (BCTO), sportminded, mediacoach, lid van verschillende verenigingen, politiek geïnteresseerd, levensgenieter en in de ban van communicatie
Politieke carrière:  6 jaar gemeenteraadslid, 12 jaar schepen en verschillende jaren voorzitter geweest van Overijse2002

Nog steeds jeugdig enthousiast, actief voor evenementen, sportief gemotiveerd om zich samen met u vol in te zetten voor een nog beter Overijse.

Leeftijd31 jaar Beroep: Leerkracht Frans-Duits / OCMW-voorzitter en schepen Hobby’s: mode, politiek, taal, tennis en reizen Politieke carrière: Van januari 2013 t.e.m. juli 2017 gemeenteraadslid, politieraadslid en lid van de raad van bestuur van Interrand. Sinds augustus 2017 OCMW-voorzitter en schepen van Kinderopvang, Welzijn/dienstencentrum.
Een overzichtelijk zorgaanbod voor jong en oud in Overijse.

Leeftijd: 54 jaar
Beroep: Opvoeder
Hobby’s: Zingen, reizen, wandelen, sporten,…
Politieke carrière: Gemeenteraadslid, politieraadslid en bestuurslid Interrand

“Ik wil me inzetten voor het behoud van onze eigenheid, ons erfgoed, onze streekproducten en onze open ruimte.”

Leeftijd: 42 jaar
Beroep: Hoofd aankoopdienst Pfizer Manufacturing Belgium Hobby’s: Politiek , bierbrouwen (Prins van Horne bier, voorzitter Vryheytscamme), lokale geschiedenis (lid van de beierei), dialect (lid van Kzegamoda), oprichter Buurt Informatie Netwerk Overijse-centrum, Verbroederingen (volgt de relaties met Mâcon op)
Politieke carrière: Ocmw raadslid (2006-2012), gemeenteraadslid en fractievoorzitter (2012-2018), lid Politieraad (2012-2018), lid Algemene Vergadering Interrand (2017-2018)

Meer veiligheid in het verkeer maar ook een verdere strijd tegen criminaliteit en inbraken voor een Veilig Overijse!

Leeftijd: 42 jaar Beroep: Bediende Senaat Hobby’s: Mijn gezin, recreatief lopen, lokale DJ, genieten met vrienden en familie Politieke carrière: 2de keer kandidaat op de lijst, bestuurslid en penningmeester Overijse2002, gemeenteraadslid, lid van de politieraad en gewezen OCMW-raadslid
Via de politiek wil ik me, met u, blijven inzetten voor onze mooie, groene, Vlaamse gemeente waar het kwaliteitsvol leven moet zijn voor iedereen, op elk vlak.

Leeftijd: 36 jaar
Beroep: Zelfstandig ondernemer
Hobby’s:
Tennissen, fietsen en lopen.
Politieke carrière: 2de keer kandidaat voor Overijse2002, OCMW-raadslid.

Overijse centrum en de gehuchten gezellig en bruisend houden voor de inwoners en ondernemers

Leeftijd: 40 jaar
Beroep: Account director communicatiebureau
Hobby’s:
Organiseren” in allerlei vormen zoals de Kasteelstraat Rommelmarkt, maar ook de Druivencross voor Miniemen en Aspiranten, lid van de programmeringscommissie GC de Bosuil, initiatiefneemster BIN Jezus-Eik.
Politieke carrière: 2de keer kandidaat voor Overijse2002, lid van het Dagelijks Bestuur.

Ik streef naar een sociaal Overijse

Leeftijd: 41 jaar Beroep: Inspecteur Lifting Hobby’s: Organiseren van evenementen voor groot en klein. Politieke carrière: Lid van het Dagelijks Bestuur Overijse2002, 1ste keer kandidaat gemeenteraadsverkiezingen.
Leven, beleven! Voor een Overijse waar pit inzit!

Leeftijd: 60 jaar

Beroep: Logopedist

Hobby’s:
Toneelgroep TROS, wandelen, bewegen met KVLV Terlanen, zwemmen,
Genieten van het samen zijn met mijn familie, supporteren BCTO.

Politieke carrière: 2de keer kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen, 1 jaar OCMW-raadslid.

Samen participeren aan een bruisend en proper Overijse

Leeftijd: 37 jaar
Beroep: Vroedvrouw
Hobby’s: Vrijwilligerswerk, Kinderen – in ruime zin van het woord, Actief in school & dorpsleven Tombeek en shoppen.
Politieke carrière: 1ste keer kandidaat voor Overijse2002

Goed en veilig wonen in Overijse voor iedereen

Leeftijd: 33 jaar
Beroep: Medisch vertegenwoordiger
Hobby’s: Lopen, piloxing, lezen, koken, gezonde voeding, politiek, dieren.
Politieke carrière: 1ste keer kandidaat voor Overijse2002 – N-VA

Mensen motiveren om een gezonde levensstijl na te streven

Leeftijd: 49 jaar Beroep: Communicatiemanager Hobby’s: Voorzitter dorpsraad Tombeek, mede-organisator Keizer Karelfeesten, mountainbike, stappen, koken, reizen, Schotland. Politieke carrière: afkomstig uit een politieke West-Vlaamse familie maar eerste keer kandidaat voor Overijse2002 – N-VA, bestuurslid N-VA
Elke inwoner moet zich thuis voelen in ons veilig, groen en Vlaams Overijse en daaraan wil ik meewerken met een transparant en efficiënt bestuur.

Leeftijd: 25 jaar
Beroep: Parlementair medewerker
Hobby’s: Jeugdraad Overijse, (zaal)voetbal en het runnen van T-Event
Politieke carrière: 1ste keer kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Een Overijse waar het goed leven is voor jong en oud

 

 

 

 

 

Leeftijd: 28 jaar
Beroep: Kleuterleidster
Hobby’s: Mama van Binthe, fietsen, pilates, gezondheid, opvoeding en onderwijs
Politieke carrière: 1ste keer kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Samen met de burger een veilig en gezellig Overijse creëren


Leeftijd: 21 jaar
Beroep: Zelfstandig Ondernemer
Hobby’s: Scouts Overijse, paardensport en fokkerij, geschiedenis en politiek.
Politieke carrière: 1ste keer kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Streven naar een energie neutrale gemeente.


Leeftijd: 23 jaar
Beroep: Human Capitalmanagement consultant bij Capgemini Ondernemer
Hobby’s: Sport, reizen, op stap gaan, natuur & milieu
Politieke carrière: 1ste keer kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen.

De troeven van Overijse ten volle uitspelen om de economie te bevorderen.


Leeftijd: 28 jaar
Beroep: Vakantiecoördinator
Hobby’s: Chiro, Tropiscala vzw, VOK Jezus-Eik, organiseren van lokale vrije tijdsinitiatieven en geïnteresseerd in lokale politiek
Politieke carrière: 2de keer kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Een groen en Vlaams Overijse waar je school kan lopen, je vrije tijd kan invullen én er je oude dag kan slijten!

Leeftijd: 20 jaar
Beroep: Student
Hobby’s: Lopen, zwemmen, voetbal, lezen, mij amuseren met vrienden
Politieke carrière: 1ste keer kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Voor een proper en groen Overijse blijven gaan, een voorbeeld zijn voor andere gemeenten

Leeftijd: 26 jaar
Beroep: Product specialist
Hobby’s: Minivoetbal, freelancer en organisator vernieuwende evenementen in de druivenstreek, dorpsraad Maleizen
Politieke carrière: 1ste keer kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Blijven werken en uitbouwen van een sterk gemeentelijk onderwijs.

Leeftijd: 76 jaar
Beroep: Gepensioneerd
Hobby’s:Biologisch tuinieren; lid van de dorpsraad van Terlanen, reizen naar Catalonië en de Duitstalige Alpen en de lokale politiek ontdekken, politiek in België en buurlanden.
Politieke carrière: Penningmeester van N-VA Overijse sedert 2008.

Streven naar een Vlaams, groen en gastvrij Overijse.


Leeftijd: 69 jaar
Beroep: Gepensioneerd
Hobby’s: Interesse voor de dorpswerking in Maleizen langs KVLV en dorpsraad. Reis graag, kook graag.
Politieke carrière: Voor de 2de maal op de lijst voor Overijse2002.

Ik hoop een aanspreekpunt te zijn voor de echte Maleizenaar.

Leeftijd: 44 jaar
Beroep: Account manager
Hobby’s: Tennis, familiale wandelingen, activiteiten in Overijse met de kinderen
Politieke carrière: 1ste keer kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen

Dialoog aangaan met iedereen ongeacht de leeftijd, afkomst of taal

Leeftijd: 33 jaar Beroep:Vertegenwoordiger Hobby’s: Tang Soo Do , familietijd , genieten samen met de vrienden en vriendinnen Politieke carrière: 1ste keer kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen
Zorgen dat jongeren in Overijse de “tijd van hun leven” beleven.

Leeftijd: 57 jaar
Beroep: Huisvrouw
Hobby’s: Mensen leren kennen, schilderen, kunst,l ezen, politiek, reizen, mijn familie en vrienden en ondergedompeld worden in andere culturen.

Politieke carrière: 1ste keer kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen

 

Tolerantie binnen je eigenheid.

Leeftijd: 43 jaar
Beroep: Werkzoekende
Hobby’s: Voetbal, koken, voorzitter supportersclub Tempo Overijse
Politieke carrière: 2de keer kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen

Ik wil mijn schouders zetten onder een mooi, groen, mobiel en Vlaams Overijse waar het goed wonen en leven is voor jong en oud.

Leeftijd: 41 jaar
Beroep: Sociaal- cultureel werker
Hobby’s: Zwemmen als clubtrainer bij ZORO-zwemteam, zelfstandige zwemlesgever. Al lopend en wandelend geniet ik van de streek. Liefhebber van een weekendje weg in binnen- en buitenland. Voorstander van diversiteit.
Politieke carrière: Gewezen OCMW-raadslid in Overijse, provincieraadslid in Vlaams-Brabant en nationaal voorzitter Jong N-VA,
actueel voorzitter N-VA Overijse, penningmeester arrondissement N-VA Halle-Vilvoorde.

Ons streekerfgoed een moderne en toekomstgerichte invulling geven.