Aanleg fietspad naar Terlanen moet opstap zijn naar breder fietsbeleid in Overijse.
GEEN UITVERKOOP VAN OVERIJSE CENTRUM !
2 oktober 2017
Speelbos in Jezus-Eik
13 oktober 2017

Aanleg fietspad naar Terlanen moet opstap zijn naar breder fietsbeleid in Overijse.

De voorbereidende werken op de Nijvelsebaan (tussen Waversesteenweg en Terlanen) voor de aanleg van een fietspad zijn volop bezig. Vandaag werd op het college van burgemeester en schepenen de aannemer aangeduid die binnen afzienbare tijd met de eigenlijke aanleg van het fietspad zal beginnen.

“Overijse2002 – N-VA is zeer tevreden met de aanleg van dit gescheiden fietspad dat voor een deel doorheen de velden zal lopen met 2 betonsporen. Wij hebben bij onze mandatarissen aangedrongen om werk te maken van dit dossier dat nu in zijn beslissende fase komt. Maar we willen de aanleg van dit fietspad vooral aangrijpen om nog meer te ijveren voor een breder fietsbeleid in Overijse.”, stelt gemeenteraadslid Stefan Vanderlinden.

Overijse2002 – N-VA wil dit fietsbeleid uitzetten door werk te maken van een aantal speerpunten:

 

  • Inzetten op vlotte en veilige fietsverbindingen tussen de gehuchten. Het fietspad op de Nijvelsebaan is daar een mooi voorbeeld van, maar ook de verbindingen met en tussen de andere gehuchten moeten zeker aan bod komen.
  • Inzetten op vlotte en veilige fietsverbindingen met de buurgemeenten en waar mogelijk moeten deze verbindingen ook vlot aansluiten op het openbaar vervoer. Dit kan zowel de bus zijn, maar zeker ook de trein in Hoeilaart en/of Groenendaal moeten hier prioriteit krijgen.
  • Inzetten op voldoende en aangename fietsaccommodatie zoals voldoende fietsstallingen, al dan niet overdekt, en voorzien van oplaadpunten voor elektrische fietsen. Maar ook openbare lockers waar je helm, rugzak of andere zaken kan opbergen. Hier kunnen zeker ook ‘smart’-oplossingen een meerwaarde bieden.
  • Doorheen het fietsbeleid moet er steeds een evenwicht gezocht worden tussen het functioneel en recreatief fietsen. Waar mogelijk kunnen ze samengebracht worden, maar op sommige plaatsen moeten ze beide beschikbaar zijn.
  • We zetten echter niet enkel in op infrastructuur, maar we zijn ons ook bewust dat een omkaderend beleid noodzakelijk is om meer mensen fietsend naar werk of hobby te leiden. Daartoe hebben we verschillende initiatieven in gedachten.

Voor de Sportschepen van Overijse2002-N-VA moet een goed Overijses fietsbeleidsplan een inventaris bevatten van de huidige pijnpunten en verbeteringsmogelijkheden aan het fietsnetwerk. Het plan moet bovendien helpen om investeringen te prioritiseren én om mobiliteitsplannen en ingrepen te toetsen aan hun fietsvriendelijkheid. “We kijken daarom alvast uit naar de geplande fietstocht samen met de leden van de fietsersbond Druivenstreek op 7 oktober.” vervolgt Peter Van Den Berge.

Overijse2002 – N-VA wil de komende maanden alles in het werk stellen om een eerste grondige aanzet te geven om tot een fietsbeleidsplan te komen dat de basis zal zijn voor de toekomstige fietsvoorzieningen van Overijse. “We gaan dat trouwens niet alleen doen, maar rekenen op participatie van fietsende Overijsenaren en op goede voorbeelden bij andere gemeentebesturen. De foto is van een werkbezoek aan fietsgemeente Deinze.” eindigt Peter Van Den Berge.