Coalitiegesprekken Overijse
Geen woorden maar daden
16 oktober 2018
Atletiekpark in Overijse in gebruik genomen
8 november 2018

Coalitiegesprekken Overijse

Donderdag 18 oktober hadden Open Vld – Groen en OVERIJSE2002 N-VA een eerste verkennend gesprek. De afgevaardigden van de respectievelijke groepen zijn gemandateerd om verdere besprekingen te voeren.

Samen hebben zij een onderhandelingsmethodiek afgesproken, daarbij wordt er gestreefd naar een respectvol evenwicht tussen beide groepen. Raak- en verschilpunten zullen in de komende dagen worden afgetoetst.

Samen hebben zij de ambitie om een om projectvoorstellen voor een nog beter Overijse uit te werken. De komende weken zullen zij elkaar nog veelvuldig ontmoeten om verder te onderhandelen met een constructieve ingesteldheid.