Geen woorden maar daden
Morgen Maandag
12 oktober 2018
Coalitiegesprekken Overijse
19 oktober 2018

Geen woorden maar daden

Beste burger,

 

U heeft gekozen. Vooreerst wil ik alle mensen bedanken die gestemd hebben op Overijse2002-N-VA. Dankzij uw steun staan wij klaar om te kunnen ijveren voor een nog beter Overijse. Zelf heeft u ook al wel begrepen dat de kaarten moeilijk liggen.

In de pers wordt er afgeschilderd dat er met Overijse2002-N-VA niet te praten valt. Wel, het is  nu aan ons om onze beloftes waar te maken. Wat  de transparantie betreft kan ik u het volgende meedelen. Als grootste partij hebben wij onze verantwoordelijkheid onmiddellijk opgenomen. Persoonlijk heb ik contact gehad met zowel de voorzitter van de winnaars zijnde GROEN (een mooi resultaat, proficiat), evenals met de voorzitter van Open-VLD. Geen van beiden wenst momenteel op ons gespreksaanbod in te gaan.

U zal misschien ook al het  gerucht gehoord hebben dat er bij beiden  een voorstel van de Franstalige lijst ‘Overijse PLUS’ op tafel ligt. In alle transparantie vraag ik hen om dit te ontkennen of te bevestigen. Een simpele vraag is het waar ja of neen? Aan u, beste burger om te oordelen of dit dan postjespakkerij is of niet.

Eric Leskens

Voorzitter