Historische gebouwen vrijwaren voor de toekomst
Scoren met sportinfrastructuur
9 juni 2012
Meest ondernemende gemeente
9 juni 2012

Historische gebouwen vrijwaren voor de toekomst

Tijdens deze legislatuur werd er ook in het verleden geïnvesteerd.  Het volledige dak en de zoldering van het Justus Lispiushuis werd vroeger al vernieuwd en het dossier voor het gebouw zelf is helemaal klaar en wacht op subsidies van de hogere overheid. De restauratie van de kerk van Jezus-Eik werd voltooid en het gebouw werd in zijn vroegere pracht hersteld. Tot slot zal de poort van de kerk van Jezus-Eik binnenkort volledig worden afgewerkt.