Inge en Joke zetten hun schouders onder ‘Samen 3090’!
Acht extra brandweermannen voor de kazerne van Overijse
7 februari 2018
80 jaar in 2018? Ontvang je gratis rookmelder!
19 maart 2018

Inge en Joke zetten hun schouders onder ‘Samen 3090’!

Met de komst van het nieuw decreet lokaal bestuur is het de bedoeling dat in Overijse OCMW en gemeente nauwer gaan samenwerken.

“Via het kersverse project ‘Samen 3090’ willen we hier werk van maken. Daartoe werd er een werkgroep in het leven geroepen. Deze groep bestaat uit ambtenaren en mandatarissen. In de eerste fase zullen we onderzoeken in hoeverre OCMW en gemeente momenteel al samenwerken.  In de tweede fase zullen OCMW en gemeente samen een visie ontwikkelen over het toekomstig organisatiemodel en over hoe de samenwerking nog nauwer kan,” zo vertellen Inge Lenseclaes, burgemeester en Joke Lenseclaes, OCMW-voorzitter, beiden lid van de werkgroep. Om dit ten gronde te kunnen doen, is er een adviesbureau aangesteld dat hierin professionele begeleiding zal bieden. Deze beide fases zullen afgerond worden tegen eind april 2018.

“Uiteraard zijn die fases slechts een eerste stap in de goede richting. Het spreekt voor zich dat er nadien verder zal nagedacht worden over de concrete uitwerking en dit samen met alle betrokken partijen. We willen dat het project ‘Samen 3090’ leidt tot een uitbreiding van de dienstverlening waar de burger beter van wordt. Bijgevolg willen we zeker benadrukken dat dit geen herstructurering is waarbij er jobs verloren zouden gaan,” aldus Inge en Joke.