Installatievergadering nieuwe gemeente- en OCMW-raad
Bestuursakkoord Overijse
13 december 2018

Installatievergadering nieuwe gemeente- en OCMW-raad

Vanavond om 20 uur wordt in het gemeentehuis de nieuwe gemeenteraad en de nieuwe OCMW-raad geïnstalleerd. Voor ’t eerste zetelen er in Overijse 29 gemeenteraadsleden die vanavond elk hun eed zullen afleggen. Ook de OCMW-raad wordt vanavond geïnstalleerd, het decreet over het lokaal bestuur bepaalt namelijk dat deze vanaf nu uit dezelfde leden bestaat als de gemeenteraad. Ook de nieuwe leden van het schepencollege zullen hun eed afleggen. Onze burgemeester Inge Lenseclaes legde op 2 januari al de eed af in handen van de provinciegouverneur!

Fractie Overijse2002 – N-VA

Voor onze fractie zullen Inge Lenseclaes, Leo Van den Wijngaert, Jan De Broyer, Peter Van den Berge, Joke Lenseclaes, Joris Kelchtermans, Stefan Vanderlinden, Leen Gillis, Lieven Bennekens en Jeroen Van San de komende 6jaar zetelen in de nieuwe gemeenteraad. Jan Van Brabant, Sara Brankaer en Koenraad Dekens zullen ook de eed afleggen en worden lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Inge Lenseclaes wordt burgemeester en zal in het college van burgemeester en schepenen bijgestaan worden door Leo Van den Wijngaert, Jan De Broyer en Peter Van den Berge. Peter  verdwijnt na één jaar uit het schepencollege en zal dan de taak van gemeenteraadsvoorzitter opnemen.

Alle Overijsenaren worden van harte uitgenodigd om deze installatievergadering bij te wonen. Hopelijk tot vanavond!