Nieuwe brandweerregeling nefast voor de werking van onze brandweerkazerne
Overijse2002-N-VA in de bres voor groen, betaalbaar & sociaal wonen en erfgoed
30 november 2017
Ophaling van de roze zak vanaf januari 2018
3 januari 2018

Nieuwe brandweerregeling nefast voor de werking van onze brandweerkazerne

Foto Michel Van Mullem

Foto Michel Van Mullem

Een nieuw jaar komt samen met nieuwe wetgeving. De brandregeling is één van deze nieuwe wetten. Vanaf 1 januari mogen brandweerwagens pas uitrijden als ze door minimum 6 brandweermannen bemand zijn. Deze wetgeving bezorgt onze brandweerkazerne echter problemen. Momenteel verblijven permanent ‘maar’ 4 brandweermannen. Hierdoor zal de brandweer in Overijse met een maximale vertraging van 8 minuten uitrijden (foto Michel Van Mullem).

Meer aanwervingen de oplossing?

De oplossing voor dit probleem zijn extra brandweerlieden aan te nemen. Bijkomende aanwervingen om het personeelstekort op te vangen staan op de planning. Deze planning is echter verspreid over een periode van tien jaar. Dit betekent concreet dat de 4 permanente brandweermannen bij brand eerst moeten wachten op minstens 2 vrijwilligers of collega’s alvorens uit te rijden. Indien deze niet beschikbaar zijn zullen we een beroep moeten doen op de brandweerkorpsen van Brussel, Braine of Waver. Kortom de brandweer zal vanaf heden met enkele minuten vertraging toekomen.

Ook de brandweercommandant van de zone Oost is ongerust en heeft al instructies gegeven om efficiënt beroep te doen op vrijwilligers en brandweerlui van andere korpsen. Daarnaast gaf hij een nuance bij de nieuwe regeling, bij extreme noodsituaties (grote woningbrand, zwaar verkeersongeval) mag de brandweerwagen wel vertrekken met vier manschappen.

Deze nuance zorgt natuurlijk niet dat het probleem van de baan is. We moeten dringend naar een structurele oplossing werken. De enige mogelijke oplossing is het aanwerven van personeel. Zowel de brandweer als de betrokken gemeentes hebben hiermee veel te lang gewacht.

Brief aan het brandweercollege 

Onze eigen burgemeester Inge Lenseclaes (OV2002) nam het voortouw en schreef een brief aan het brandweercollege en de -raad. Hierin formuleerde ze haar ongerustheid en brak ze een lans om met de druivengemeenten op korte termijn meer te investeren in de brandweerkazerne om zo het personeelstekort aan te pakken. De volledige brief kan u terugvinden door op deze link te klikken.

Overijse2002- N-VA pleit voor een zo snel mogelijke oplossing voor de brandweerkazerne. Er zijn verschillende mogelijkheden: versneld toepassen van het personeelsplan, een extra investering vanuit de gemeenten of een soepelere regeling voor onze brandweerkazerne. “Het belangrijkste is dat de veiligheid van de burgers en de werking van onze kazerne gegarandeerd blijft” besluit burgemeester Inge Lenseclaes (OV2002).