Overijse2002-N-VA in de bres voor groen, betaalbaar & sociaal wonen en erfgoed
Overijse ondersteunt ‘jonge’ starters!
28 november 2017
Foto Michel Van Mullem
Nieuwe brandweerregeling nefast voor de werking van onze brandweerkazerne
2 januari 2018

Overijse2002-N-VA in de bres voor groen, betaalbaar & sociaal wonen en erfgoed

Op 28 november 2017 vergaderde de gemeenteraad van Overijse. Voor de derde keer op rij werd door de gemeente beroep gedaan op haar voorkooprecht. Na het Groot Huys met park en de Camme (Waversesteenweg 4 en 4a) en de woning op Stationsstraat 7 (woning), werd nu ook de woning op Waversesteenweg 6 verworven. Dit huis ligt naast het Groot Huys. Het perceel loopt achter de woning in woonzone door tot aan de Jean Baptist Dekeyserstraat. De woning en perceel langs de JB Dekeyserstraat, ten westen van het park, werden ook aangeboden in voorkooprecht, maar daar zal de gemeente niet op in gaan.

Vanwaar deze plotse koopwoede?

De vennootschap Vitis Invest werd in september 2017 opgericht met als bedoeling om in het centrum van Overijse een grootschalig bouwproject te realiseren. Deze bouwpromotor uit Nieuwpoort heeft daarom koopovereenkomsten afgesloten voor verschillende eigendommen en panden in het centrum. Het project dat Vitis Invest voorstelde met de bouw van een 70-tal wooneenheden, onder andere in het park achter het Groot Huys, vond Overijse2002-N-VA te ingrijpend. Daarom werd beslist gebruik te maken van het voorkooprecht voor deze 3 belangrijke percelen.

Concreet betekent dit dat de gemeente optreedt in de plaats van de koper. Zo’n aankoop kan alleen op voorwaarde dat de gemeente er een project voor betaalbaar en/of sociaal wonen op realiseert. Wanneer de gemeente beslist haar voorkooprecht te gebruiken, betekent dat ook dat de verkoper netjes zijn overeengekomen prijs krijgt en dus op geen enkel manier verlies leidt. Het is dus niet te vergelijken met een onteigening. We kozen expliciet voor deze procedure en niet voor rechtstreekse aankoop om onze kansen op succes te maximaliseren. Bij een rechtstreekse aankoop dient de gemeente zich immers te houden aan het maximale bedrag dat in een schattingsverslag wordt opgenomen. Op die manier dreigt de gemeente enerzijds de prijs op de markt kunstmatig op te drijven of kan anderzijds het geschatte bedrag onder de vraagprijs liggen, waardoor er dus geen zekerheid is dat het goed verworven kan worden.

Alvorens dit voorkooprecht uit te oefenen is er overleg gepleegd met Vlabinvest. Vlabinvest biedt betaalbare kavels, huur- en koopwoningen aan in de Vlaamse rand rond Brussel zodat mensen met een klein tot middelgroot inkomen in hun buurt kunnen blijven wonen. Vlabinvest ziet eveneens de opportuniteit om als partner in dit woonproject te stappen. Er werd meteen gestart met een studie en sociale huisvestingsmaatschappij Elk Zijn Huis, die werkt vanuit Tervuren, zal betrokken worden.

Op de verworven terreinen krijgen we een ideale gelegenheid om aan het centrum van Overijse een grote meerwaarde te geven. Het geheel van de percelen geven ons de kans drie doelstellingen te combineren: sociaal en betaalbaar wonen voor de (jonge) Overijsenaren realiseren, een mooie groene long beschermen en toegankelijk maken en tot slot ons onroerend erfgoed een nieuwe toekomst geven.

De bestaande panden op Stationsstraat 7 en Waversesteenweg 4, 4a en 6 zullen omgevormd worden tot meergezinswoningen. Op het open perceel tussen Waversesteenweg 6 en de JB Dekeyserstraat zal een nieuwbouwproject gerealiseerd worden. Gezien dit binnen het kader van het voorkooprecht gebeurt, is dit bestemd voor een goede mix van sociaal en betaalbaar wonen (Vlabinvest). Zo krijgen jongeren uit Overijse de kans  om in de buurt te blijven wonen.

In tegenstelling tot de projectontwikkelaar kiest Overijse2002-N-VA ervoor om het volledige park te vrijwaren van gelijk welke appartementsbouw. Geen stad in ons park! Bovendien willen we deze groene parel openstellen voor de Overijsenaar. Een mooie wandeling van aan de kerk door het park naar Mariëndal zal dan mogelijk zijn. Fietsers en voetgangers zullen via de Stationsstraat het park kunnen betreden en de “Godseput” bron, die eeuwenlang Overijse van drinkbaar water voorzag, opnieuw ontdekken. Door de vijveroevers goed ecologisch te beheren, willen we bovendien de rijke planten- en dierendiversiteit behouden.

Meteen biedt dit ook de kans om belangrijk Overijses erfgoed een nieuwe toekomst te geven. Het Groot Huys (vroegere tandartspraktijk) komt, door het openbaar karakter van het park, nog meer tot zijn recht en zal meerdere gezinnen huisvesten. De verkrotte achterliggende gebouwen van de Camme zullen onder handen genomen worden en eveneens omgevormd worden tot woongelegenheden. Het steegje aan de Camme met de dorpspomp (gemeentelijke borreput) zal opgewaardeerd worden met respect voor zijn historisch belang. Het huis aan Waversesteenweg 6, gekend in de volksmond als Huis Vandenbranden, willen we graag behouden binnen het beschermd dorpsgezicht. Een historische doorsteek via het achterliggende perceel tot aan de JB Dekeyserstraat en aansluitend aan het Park van Mariëndal kan opnieuw gecreëerd worden.

De uitvoering van deze drie voorkooprechten met een visie op een mooie, groene en betaalbare toekomst voor Overijse, werd meerderheid tegen oppositie in de gemeenteraad goedgekeurd