Proefopstelling Centrum Overijse
Installatievergadering nieuwe gemeente- en OCMW-raad
8 januari 2019

Proefopstelling Centrum Overijse

De oude kern van Overijse, gelegen tussen de Heuvelstraat en de Stationsstraat, roept al enkele jaren om een opfrissing. Eindelijk werden subsidies voor de aanleg van riolering in deze zone in het vooruitzicht gesteld, zodat we de kans kunnen grijpen om meteen ook de “bovenbouw” aan te pakken. De inwoners van dit oude centrum krijgen zo een aangenamere straatinrichting. Om dit optimaal te kunnen organiseren en de juiste keuzes te maken heeft het gemeentebestuur beslist om een proefopstelling uit te voeren die moet helpen om de ideale verkeerscirculatie te bepalen. Met de proefopstelling willen we zorgen dat de kleine oude straatjes autoluwer worden, maar we nemen metéén ook de schoolomgeving van de basisschool en GITO op in het plan om de spits zo veilig mogelijk te maken voor de schoolgaande jeugd. De proefopstelling zal ingericht worden van 4 november 2019 tot 30 april 2020. Na drie maanden is een eerste evaluatie voorzien.

Wat betekent dat nu concreet?

In deel van de Heuvelstraat tussen Schavei en Eeuwfeestplein zal variabel eenrichtingsverkeer richting Eeuwfeestplein ingevoerd worden. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 7.30 uur en 9.00 uur en tussen 15.00 uur en 16.00 uur, en op woensdag tussen 7.30 uur en 9.00 uur en tussen 12.00 uur en 13.00 uur zal je enkel van Schavei richting Eeuwfeestplein kunnen rijden (groene pijl). De Zoen-en-zoefzone blijft waar ze is, maar parkeren zal aan de andere kant van de heuvelstraat – in de rijrichting – mogelijk zijn. Buiten deze uren blijft het normale dubbelrichtingsverkeer toegestaan. Op deze manier wordt de wirwar van op- en afrijdende wagens om de kinderen te brengen of af te halen veiliger.

De zone tussen de heuvelstraat, Maurits Coomansstraat en Pastoriestraat, evenals het gedeelte van de Gebroeders Danhieuxstraat tussen de Heuvelstraat en Brusselsesteenweg wordt woonerf. Er wordt ook een éénrichtingsverkeer ingericht in deze zone, zodat in de smalle straatjes het verkeer vlot kan circuleren, maar zodat er ook meteen doorgaand verkeer geweerd wordt.

In alle andere omliggende straten wordt de huidige verkeersregeling behouden.

Inspraak

Op donderdag 24 oktober om 19.30 uur vindt in de polyvalente zaal van CC Den Blank een infovergadering plaats. Na drie maanden volgt een evaluatie. Inwoners zullen hun mening over de proefopstelling kunnen geven. Nadien zal bekeken worden of ze bijgestuurd moet worden of definitief van kracht kan gaan.