Wie zijn we?

Wie zijn we?


Overijse2002 zit al 15 jaar in de meerderheid in Overijse. Onze partij bestaat uit de Burgemeester, 4 Schepenen, mandatarissen in de gemeenteraad, OCMW-raad, andere adviesraden en een heleboel vrijwilligers.

OV2002 staat voor een Vlaams, groen en gastvrij Overijse. Als lokale partij trachten wealles te doen in het belang van de Overijsenaar! Op elk vlak, of het nu gaat om zorg, kinderopvang, mobiliteit, wonen, vrije tijd, duurzaamheid,… we zetten altijd ons beste beentje voor.

Onze burgemeester en schepenen

Onze partij levert al jaren de Burgemeester en sinds 2012 ook 4 schepenen.

Inge Lenseclaes

Burgemeester

inge.lenseclaes@overijse.be

Jan De Broyer

Eerste schepen

jan.debroyer@overijse.be


Joke Lenseclaes

Schepen van Welzijn en Kinderopvang, en OCMW-voorzitter

joke.lenseclaes@overijse.be


Leo Van den Wijngaert

Schepen van Cultuur, Seniorenbeleid, Lokale economie, Tewerkstelling & Wijkwerking

leo.vandenwijngaert@overijse.be


Peter Van den Berge

Schepen van Jeugd, Sport, Feestelijkheden en Toerisme

peter.vandenberge@overijse.be

De gemeenteraad

Onze gemeenteraad neemt de beslissingen in Overijse. Overijse2002 levert voor deze legislatuur 10 van de 27 gemeenteraadsleden. Onze mandatarissen in de gemeenteraad zijn Burgemeester Dirk Brankaer, onze Schepenen Jan De Broyer, Leo Van den Wijngaert, Inge Lenseclaes & Peter Van den Berghe, Filip Butaye, Leen Gillis, Joke Lenseclaes, Elisa Stuckens en Stefan Vanderlinden.

Het Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur vormt samen met het Politiek College de ruggengraat van onze partij.

Het Dagelijks Bestuur heeft 4 taken:

Het dagelijks beheer van Overijse2002
De voorbereiding van het Politiek College
De communicatie van de partij
En het financiële beheer van de partij

Dit Dagelijks Bestuur telt 7 leden

Eric Leskens

Voorzitter

eric@leskens.be


Sandra Wille

Ondervoorzitter & communicatie

sandrawille2002@gmail.com

Jeroen van San

Secretaris & communicatie

jeroen.vansan@hotmail.com


Lieven Bennekens

Penningmeester

xbenx@telenet.be

Joris Kelchtermans

Bestuurslid

joris.kelchtermans@n-va.be


Elisa Stuckens

Bestuurslid

elsa_stuckens@hotmail.com

Dirk Hermans

Verantwoordelijke evenementen

dirk.home@telenet.be